Våra projekt

Här borde vi verkligen lägga upp bilder och kommentarer kring våra projekt. Ju mer vi har att göra desto mindre tid har vi dock över till internetmarknadsföring. Det finns en hel del lyckade projekt vi kommer att skryta med här, om vi bara får en stund över... 

Historik Djurgårdsbageriet 

Djurgårdsstaden är, näst efter Gamla stan, Stockholms äldsta bevarade stadsdel. I hörnet Långa gatan och Breda gatan ligger gamla Djurgårdsbageriet, som just nu omvandlas till en bostad utöver det vanliga.  Byggnaden uppfördes 1852 på uppdrag av bagaren Johan Thiel. Ritningarna upprättades av dåvarande stadsarkitekten Axel Nyström.

Huset fogades till det bostadshus från 1700-talet som redan fanns på fastigheten. Det nya huset utformades efter samtidens arkitektoniska och funktionella ideal, med ett klassicerande formspråk typiskt för 1800-talets mitt. Byggnaden skiljer sig från de hus den är sambyggd med genom sin putsfasad. Att puts valdes var sannolikt för att skydda mot eventuell brandspridning, eftersom byggnaden rymde brandfarlig bageriverksamhet.

När huset uppfördes inreddes den del av bottenplanet som ligger mellan Breda gatan och det portlider som leder in till gården till butiks- och bagerilokaler med separata entréer mot gatan. Bagerilokalen hade även ingång direkt från portlidret, troligtvis placerad så att bagare Thiel enklelt skulle kunna förflytta sig mellan arbetsplatsen och den egna bostaden på andra våningen.

I början av 1930-talet byggdes hela den aktuella hörnlokalen om till ett, för sin tid, modernt bageri med butik där utformningen helt och hållet baserades på funktionalismens ideal. Detta innebar att man inte tog någon särskild hänsyn till byggnadens egna förutsättningar eller arkitektoniska kvaliteter. Man rev bland annat flera bärande timmerväggar och skapade en stor och öppen lokal, vilket förändrade den ursprungliga planlösningen totalt. Två av tre entrédörrar mot gatan sattes igen och i den bibehållna entrén sattes en modern enkeldörr med överljus in. Entrén mot portlidret ersattes av två fönster och de flesta av de ursprungliga fönstren mot gatorna byttes ut mot ospröjsade fönster med enkelglas.

Från 1970-talet och fram tills i dag har bagerilokalen använts som keramisk verkstad och konstnärsateljé.

Renoveringen

Det renoverings- och ombyggnadsprojekt som slutförs i december 2011 återställer fasaden till tidig 1900-talskaraktär samt iordningställer en bostad i de före detta butiks- och bagerilokalerna.

Den ursprungliga pardörren i den bibehållna entrén mot Breda gatan har återskapats så långt som det varit möjligt.  Inga fotografier finns bevarade på den ursprungliga dörren i sin helhet, men på ett fotografi från tidigt 1900-tal kan delar av dörren anas. Den nya dörren har bättre klimatisolerande egenskaper än vad den ursprungliga enkelglasdörren bör ha haft.

Samtliga ospröjsade fönster från 1930-talet ut mot gatorna kommer att ersättas med spröjsade tvåluftsfönster. Utformningen av de nya fönstren är mycket lik de ursprungliga tvåluftsfönster som redan finns på bottenplanet.

Interiört har golvnivån i samtliga rum anpassats efter de båda lägenhetsentréerna för att göra lägenheten tillgängligare än den var innan, då det fanns flera olika golvnivåer. Undantaget från den enhetliga golvnivån är det lilla gästrummet innanför köket, som har högre golvnivå för att ge vinkällaren under rummet en rimlig takhöjd.

Utformningen av  bostadsplanet har utgått från den ursprungliga planlösningen, men eftersom ombyggnaden på 1930-talet var så omfattande finns få mellanväggar bevarade. Vi har därför valt att bibehålla den öppna planlösningen ut mot Breda gatan, vilket gör att bostaden får en stor och luftig sällskapsdel som lämpar sig utmärkt för social samvaro. Bostadens ungefärliga boyta är 103 m2 som omfattar kök, gästrum, sällskapsrum, sovrum, badrum samt gästtoalett. Biyta är två källarutrymmen på sammanlagt ca 16m2,  det ena en vinkällare och det andra ett förrådsutrymme.

I bostaden har ett massivt furugolv med fem centimeter tjocka tiljor som varierar i bredd mellan 25 och 45 centimeter lagts in. Golvet har lagts på ett sådant sätt att man av det kan utläsa den ursprungliga planlösningen.

I det stora rummet har en tidstypisk fyrkantig kakelugn att satts in. Den gamla murstocken är reparerad så att kakelugnen skall kunna användas.

Köket har placerats i det stora rummet längs Breda gatan. Köket är byggt i massivt trä och håller absolut högsta klass i utförande och detaljer. Kökets luckor och snickerier  är penselmålat för att ge materialet en levande känsla som saknas vid fabrikslackering. Givetvis håller vitvaror och annan maskinell utrustning högsta klass.

Bostaden har fått ett helt nybyggt badrum samt en gästtoalett. Under badrummet finns en förådskällare som nås via en trappa i hallen.

Majoriteten av väggarna i bostaden har putsats och målats med linoljefärg. Samtliga snickerier målas med linoljefärg.